Sesiunea a doua a Simpozionului din 10 – 12 Septembrie 2020

Universitatea de Medicină Cluj Napoca Aula, Iuliu Hațieganu, strada Marinescu nr 23, Cluj Napoca

Înțelegerea bolilor înnăscute de metabolism (în patologia pediatrică și de adult), Cluj – Napoca, România. Training symposium 4th edition